Връщане на продукти

За нас е изключително важно да останете доволни от покупката си. Но ако все пак сте размислили, или желаете да направите промяна, 

трябва да следвате посочените по-долу стъпки, за да можем да изпълним желанието Ви. Клиентите на presents.bg имат право да върнат поръчан/и продукт/и, 

при следните условия:

1. За сметка на КОЛЪРПАКС ООД, когато поръчания продукт е различен като модел и/или цвят от получения.

2. За сметка на КОЛЪРПАКС ООД, когато продукта е с видим дефект.

3. За сметка на клиента, в срок до 14 работни дни (само когато подаръка Не е изработен с текст или снимка на клиента).

За да бъде удовлетворено Вашето желание за връщане/замяна/рекламация, трябва да са изпълнени следните условия:

- да изпратите писмено уведомление (email: presents.sofia@gmail.com) с номер на поръчка, име, телефон за контакт и описание на проблема;

- да изолирате (обезопасите) продукта, ако е чуплив;

- да е запазена цялостта на опаковката, с която сте получили подаръка/подаръците, да приложите разписката от Еконт експрес.

Ако някое от по-горе посочените условия не е изпълнено, не можем да гарантираме, че ще удовлетворим желанието Ви.


Можете да следвате следните стъпки при писането на имейла:


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................ 

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

сключване на договора – при договор за услуги;

приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.